Contact Us

UNIT-SOFT Sp. z o.o.
ul. Wielicka 25
30-552 Kraków

Phone: (+48) 668 818 240
NIP: 6793094713, REGON: 122928800 KRS: 0000474271

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bank number (Alior Bank): PL 40 2490 0005 0000 4530 8792 9086

back to top
Filters