Store Demo

Admin demo

Demo przywracane jest do początkowego stanu co godzinę.

Dostęp do admin panelu:
http://demo.grandnode.com/login?ReturnUrl=%2fadmin
Admin email: admin@yourstore.com
Admin hasło: 123456